کتاب ها

معرفی کتاب خنار قبیله ای از نورستان
برنده چندین تقدیرنامه مهم از جمهوری اسلامی افغانستان
از کتاب های برگزیده تاریخی و فرهنگی و قوم شناسی مشترک بین ایران و افغانستان است که توسط محترم ابراهیم درویشی تالیف گردیده است و به معرفی تاریخ چندین هزار ساله مردم نورستان و نحوه مهاجرت و کوچ طایفه خنار نورستان از تیره کام نورستان مشرقی در قرن 16 میلادی به مازندران ایران می پردازد

2

1

کتاب مورد نظر را میتوانید از کتاب فروشی های معتبر قائمشهر تهیه فرمایید:

1-الله بخش – کتاب فروشی پارس روبروی ایستگاه سواری تاکسی خیابان ساری

2-کتاب فروشی محمدی خیابان تهران جنب ایستگاه سواری تاکسی خیابان تهران

3-کتاب فروشی روحانی روبروی پاساژ سپهر