سمینار بین المللی نورستان در گذرگاه تاریخ (۳)

ابراهیم درویشی در این سمینار مقاله ای با عنوان مهاجرت نورستانی ها به مازندران ایران را در سه بخش به خوانش گرفت.

10250275_1377460692535688_3525106981572247664_n