سمینار بین المللی نورستان در گذرگاه تاریخ (۵)

ارایه این مقاله و انجام فعالیت های پژوهشی گسترده در حوزه قوم شناسی ایران و افغانستان سبب شد علاوه بر بازتاب خبری این پژوهش در شبکه های رادیویی و تلویزیونی افغانستان و رسانه های نوشتاری این کشور بخش فرهنگی وزارت امور خارجه وزارت اطلاعات و فرهنگ وزارت معارف وزارت اقوام و قبایل افغانستان و همچنین انجمن نورستانیان افغانستان چندین تقدیر نامه را به استاد ابراهیم درویشی اعطا کنند

10170681_1377474655867625_1326761043956999410_n