سمینار بین المللی نورستان در گذرگاه تاریخ (۱)

استاد ابراهیم درویشی یکی از پژوهشگران قوم شناس کشور ایران و نویسنده کتاب (خنار قبیله ای از نورستان) که خود نیز از طایفه خنار است و در این کتاب به بررسی ریشه های قومی و نژادی طایفه خنار مازندران و مهاجرت اجداد این قبیله از نورستان قدیم افغانستان به مازندران ایران پرداخته است به علت بازتاب گسترده این کتاب در کشور افغانستان به دعوتنامه رسمی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به عنوان تنها پژوهشگر تاریخ و قوم شناسی نورستان از ایران برای شرکت در سمینار (نورستان در گذرگاه تاریخ) دعوت گردید

10251988_1377402642541493_8593972762328421372_n