سمینار بین المللی نورستان در گذرگاه تاریخ (۲)

این سمیناردر تاریخ ۱۹و۲۰ شهریور سال ۱۳۹۲ در تالار مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان وبا حضور دانشمندان پژوهشگران شخصیت های علمی و فرهنگی اساتید دانشگاه کابل دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و دکتر احمد یوسف نورستانی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با خوانش پیام حامد کرزی رییس جمهور این کشور برگزار شد
از چپ به راست :
جناب دکتر احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
استاد ابراهیم درویشی پژوهشگر قوم شناس
جناب دکتر سمیع الله تازه نورستانی مورخ و قوم شناس و رییس اداره کل انتشارات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان

9