معرفی شخصیت های نورستانی (1)

سناتور عبدالله نورستانی در حضور ملکه دانمارک
سناتور عبدالله نورستانی از شخصیت های برجسته نورستانی و یک جهانگرد بود و اکثر کشور های اروپایی و آمریکا و قاره آسیا را سیاحت نمود وی با خانواده سلطنتی دانمارک دوستی خانوادگی داشت و سهم مهمی در معرفی فرهنگ آریایی نورستانی ها به مردم کشور های اروپایی و آمریکا داشت همین امر سبب علاقه شدید ملکه وقت دانمارک به فرهنگ آریایی نورستان گردید و به دستور ملکه دانمارک موزه مردم شناسی به نام نورستان در کپنهاگ دانمارک دایر گردید که هم اکنون از موزه های مردم شناسی معتبر در قاره اروپا می باشد

5

سناتور عبدالله نورستانی در حضور پادشاه دانمارک

10013843_1380564572225300_1058132600213792579_n