تیپ چهره اقوام نورستانی

چهره خاص آریایی طایفه خنار نورستان مشرقی

10003272_1378570255758065_3806183558273276010_nچهره های مختلف از مردم نورستان (مشرقی-مرکزی-غربی)

10253978_1378570429091381_4083549082680638916_n

طایفه خنار نورستان مشرقی در حال پختن غذای سنتی نورستانی به نام جوش(jush) که از گوشت گوسفند یا بز و روغن زرد و حلیم گوشت تهیه می شود.

10006586_1378570662424691_5477678627193539867_n