سمینار بین المللی نورستان در گذرگاه تاریخ (10)

محترم ابراهیم درویشی مهمان ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان سخنران بعدی سمینار نورستان در گذرگاه تاریخ در بخش نخست مقاله خود به علل کوچ و مهاجرت بخشی از طایفه آریایی نورستانی خنار از هندوکش شرقی در قرن 16 میلادی به مازندران ایران پرداخته افزود : هم اکنون نیز طایفه آریایی نورستانی تبار خنار به ریشه و نژاد شش هزار ساله تاریخی نورستانی خود می بالد و افتخار دارد که پس از چهارصد سال دوری نسل امروزی که مردمی شجاع با شهامت و دلاور می باشند به اصل قومی و نژادی خود باز گشته اند و گفت :
هرکه او دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
که با تشویق فراوان حضار وشرکت کنندگان حاضر در سمینار همراه بود

7

در روز دوم برگزاری سمینار تقدیر نامه های متعددی به محترم ابراهیم درویشی به علت تلاش های چندین ساله وی در زمینه معرفی تاریخ اقوام و فرهنگ های مختلف از طرف برگزار کنندگان این سمینار و همچنین انجمن قومی نورستانیان به خاطر بازتاب گسترده کتاب (خنار قبیله ای از نورستان) در کشور افغانستان اهدا گردید.

10258116_1379102265704864_307820505338178725_n