سمینار بین المللی نورستان در گذرگاه تاریخ (۹)

محترم سلیمان سون آرا عضو انجمن تعلیم و تربیت وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان (از محققین نورستانی از تیره کته kateh نورستان مشرقی و از طایفه سون آرا دره sun ara dareh) مقاله ای با عنوان نقش شخصیت های نورستانی در حوادث مهم تاریخی افغانستان خواندند

1237732_1379095825705508_3411370546031428067_n

چهره خاص نورستانی

10155212_1379096559038768_5432733440429323924_n